Jak podziękować?

Forma i treść podziękowań zależą od wielu czynników. W niektórych przypadkach odpowiednie będą słowne wyrazy wdzięczności, w innych sytuacjach należy wręczyć symboliczny prezent, a jeszcze inne wymagają pisemnych słów uznania.

 

JAK WYRAZIĆ WDZIĘCZNOŚĆ?

Podziękowania dla promotora pracy licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej mogą być umieszczone na osobnej kartce pracy dyplomowej. Dedykacja z podziękowaniem powinna wyrażać wdzięczność za cenne uwagi merytoryczne, poświęcony czas i udzielone wsparcie. Ponadto, po obronie warto osobiście podziękować profesorowi oraz recenzentowi i przewodniczącemu komisji, wręczając symboliczne bukiety kwiatów.

Podziękowania dla nauczycieli i wychowawców na zakończenie roku szkolnego lub z okazji Dnia Edukacji Narodowej to przede wszystkim słowa uznania za zaangażowanie w nauczanie, wspomaganie rozwoju uczniów, wrażliwość na potrzeby wychowanków, a także cierpliwość i wyrozumiałość. Z kolie podziękowania dla przedszkolanek to głównie wierszyki wyrecytowane przez dzieci.

Wyrażenie wdzięczności lekarzowi (za profesjonalną i troskliwą opiekę medyczną, indywidualne podejście do pacjenta i życzliwą postawę godną naśladowania) może przybrać formę kartki z podziękowaniami wysłanej pocztą albo symbolicznego drobiazgu wręczonego po leczeniu/ terapii/ operacji, np. własnoręcznie upieczonego ciasta, czy pięknego bukietu kwiatów.

 

PODZIĘKOWANIA LISTOWNE

Do kontrahentów kierowane są podziękowania biznesowe wyrażające wdzięczność za dotychczasową współpracę, profesjonalizm we wspólnie realizowanych przedsięwzięciach i partnerskie relacje łączące obie firmy. Mogą to być także podziękowania za sponsoring, zorganizowanie szkolenia, kursu, czy konferencji.

Miły gest stanowią pisemne podziękowania dla pracownika (z okazji jubileuszu, wieloletniego stażu lub przejścia na emeryturę) za dotychczasową pracę, rzetelność i sumienność wykonywanych obowiązków, zaangażowanie i osobisty wkład w rozwój danej firmy. Mile widziane są także podziękowania dla szefa (pracodawcy, prezesa firmy) za pracę, premię, awans lub podwyżkę.

Za udzieloną pomoc (finansową, materialną, rzeczową) odpowiednie będą listowne wyrazy wdzięczności wyliczające zasługi darczyńcy. Podziękowania za działalność charytatywną powinny być kierowane także do wolontariuszy, pomysłodawców i sympatyków prowadzonej akcji.

Słowa uznania dla duchownego za posługę kapłańską wypada złożyć na eleganckiej kartce umieszczonej w białej lub kremowej kopercie. Szczególną formą podziękowań dla księdza są wierszyki wyrecytowane przez dzieci albo msze święte zamówione w intencji kapłana.

Popularnym zwyczajem są kartki z podziękowaniami weselnymi dla rodziców, chrzestnych, świadków za udział w ceremonii, złożone życzenia i podarowane prezenty. Miły gest stanowią również podziękowania za kondolencje, przybycie na pogrzeb, udzielone wsparcie (duchowe, modlitewne, finansowe), pomoc w organizacji pochówku, złożone wieńce i kwiaty.