Biznesowe listy z podziękowaniem za współpracę, sponsoring, spotkanie

Partnerzy biznesowi wzmacniają łączące ich relację m.in. przy pomocy oficjalnej korespondencji. Są to nie tylko formalne listy oraz biznesowe życzenia i kartki świąteczne, ale także podziękowania za dotychczasową, owocną współpracę lub sponsoring.

 

PODZIĘKOWANIA DLA FIRM

Małe firmy lub organizacje non- profit współpracujące z większymi korporacjami dysponującymi pokaźnym kapitałem mogą zwrócić się z prośbą o sponsoring. Uzyskanie wsparcia finansowego wymaga jednak stosownego podziękowania za okazaną pomoc- za bezinteresowne zaangażowanie, zrozumienie dla idei przedsięwzięcia, a ponadto za honorowy patronat– możliwość wykorzystania logo firmy (prestiżu marki) do wsparcia prowadzonej działalności np. akcji charytatywnej.

Postać formalnych listów powinny przybrać podziękowania dla partnerów biznesowych za organizację kursu lub szkolenia pracowników oraz pomoc w zorganizowaniu konferencji np. dla kontrahentów. Alternatywą wobec podziękowań dla vipów są wyrazy wdzięczności kierowane do klientów- za okazane zaufanie i owocną współpracę.

 

PODZIĘKOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Zacieśnianie relacji biznesowych pomiędzy kontrahentami wymaga korespondencji podkreślającej pozytywne aspekty współpracy. Choć nie ma w tej kwestii żadnego obowiązku, miłym gestem jest podziękowanie za dotychczasową wymianę doświadczeń i wspólną realizację przedsięwzięć , projektów, celów, zadań.

Słowa wdzięczności należy uzupełnić wyrazami nadziei na kontynuacje współpracy w następnych miesiącach i latach. Kończąc wypowiedź nie można zapomnieć o zwrotach grzecznościowych ( typu: Z wyrazami szacunku; Z wyrazami uznania; Łącząc wyrazy szacunku; Z poważaniem itp.) oraz o odręcznym podpisie. Treść podziękowań powinno zawrzeć się w kilku (3-4) zdaniach. Dłuższe formy uważane są za niestosowne.

 

PRZYKŁADY PODZIĘKOWAŃ BIZNESOWYCH

Podziękowanie za współpracę

Składam najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasową współpracę i profesjonalizm w realizowanych przedsięwzięciach. Pragnę przy tym wyrazić nadzieję na to, że partnerskie relacje, łączące nasze firmy, także w kolejnych latach pozwolą na obopólny rozwój.

Z wyrazami wdzięczności …..

 

Podziękowanie za spotkanie

Pragnę złożyć szczere wyrazy wdzięczności za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z ….. [np. przedstawicielami stowarzyszenia] ….., które odbyło się w ….. dnia …..

Serdecznie dziękuję za życzliwą atmosferę, okazaną gościnność, wzorcowe przygotowanie merytoryczne i doskonałą organizację przedsięwzięcia.

Mam nadzieję na kontynuację współpracy przy okazji innych projektów.

Z wyrazami szacunku …..