Dla księdza za rekolekcje, bierzmowanie, ślub, odprawienie mszy

Podziękowania dla osoby duchownej muszą mieć stosowną formę i treść. Ze względu na okazję, wyrazy wdzięczności powinny zawierać słowa uznania za działalność pełnioną w ramach posługi kapłańskiej, szczególnie w przypadku księży przechodzących na emeryturę.

 

PODZIĘKOWANIA ZA REKOLEKCJE

Nauki udzielone podczas rekolekcji, pouczające kazania i duchowe wsparcie prowadzącego, przyczyniające się do pogłębienia wiary, szczerego rachunku sumienia, czy poprawy postępowania, wymagają odpowiedniego, symbolicznego zadośćuczynienia.

Podziękowanie księdzu za rekolekcje (dla małżeństw, narzeczonych, ojców, matek, młodzieży lub dzieci) może przybrać różne formy. Zgodnie ze zwyczajem, stosowne słowa wdzięczności dla rekolekcjonisty formułowane są przez proboszcza danej parafii. Ponadto mile widziane są wyrazy wdzięczności od przedstawiciela grupy rekolekcyjnej wypowiedziane na ostatnim spotkaniu. Warto również wysłać kartkę z podziękowaniami, wyliczając zasługi rekolekcjonisty (zaangażowanie w prowadzone nauki stanowe, spowiedź rekolekcyjną, odprawienie mszy itp.)

 

PODZIĘKOWANIE ZA ŚLUB, KOMUNIĘ, BIERZMOWANIE

Podziękowanie od państwa młodych dla księdza za ślub to nie tylko symboliczna ofiara na tzw. zapowiedzi, ale również słowa wdzięczności wyrażone po ceremonii, w formie osobistych podziękowań lub okazjonalnej kartki. Miłym gestem jest także zaproszenie księdza na zabawę weselną, szczególnie w przypadku zażyłych relacji pomiędzy rodziną a duchownym.

Podziękowanie za komunię od dzieci komunijnych to przede wszystkim wiersze recytowane podczas uroczystości, ale również eleganckie kwiaty dla proboszcza i katechety. Wyrazy wdzięczności od rodziców dzieci komunijnych mają na ogół formę słownych podziękowań wypowiadanych pod koniec mszy oraz dyplomów z podziękowaniami.

Z kolei podziękowania z a bierzmowanie kierowane są do biskupów udzielających sakramentu oraz katechetów przygotowujących do bierzmowania.

 

PODZIĘKOWANIA DLA KSIĘDZA

Osobom duchownym dziękujemy także za wizytę duszpasterską, czy odprawienie mszy np. jubileuszowej z okazji 50-lecia małżeństwa. Szczególnym rodzajem są podziękowania dla proboszcza odchodzącego z parafii lub przechodzącego na emeryturęza dotychczasową posługę kapłańską, liczne zasługi wobec parafii, troskę zarówno o potrzeby materialne kościoła, jak i wartości duchowe parafian. Symbolicznym wynagrodzeniem wieloletniej pracy i osobistego zaangażowania duchownego może być msza święta w intencji proboszcza.

 

Przykłady podziękowań:

Dla proboszcza:

Czcigodny Księże Proboszczu

Składamy z serca płynące podziękowania za trud kapłańskiej posługi, niezłomną wiarę, modlitewne wsparcie i zaangażowanie na rzecz parafii. Niech Miłosierny Bóg błogosławi Ci w dalszej pracy duszpasterskiej i wynagrodzi dotychczasową pracę.

Wdzięczni Parafianie

 

Za ślub:

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Księdzu …… za udzielenie nam sakramentu małżeństwa. Wyrażając wdzięczność, życzymy wielu łask bożych i wszelkiej pomyślności w dalszej posłudze kapłańskiej.

Nowożeńcy [imiona]