Dla promotora i recenzenta pracy dyplomowej

Podziękowania dla profesora mogą przybrać różną postać- począwszy od słownych wyrazów wdzięczności, poprzez elegancką kartkę z wygrawerowanym napisem, a skończywszy na symbolicznym prezencie. Wybór odpowiedniej formy powinien być uzależniony od okoliczności, okazji oraz typu relacji łączącej nadawcę i adresata. Inną treść będą mieć podziękowania od studentów lub współpracowników, a inną od rektora, czy przedstawicieli władz samorządowych.

 

PODZIĘKOWANIA DLA PROMOTORA

Szczególne wyrazy wdzięczności należą się promotorowi- osobie służącej radą i pomocą na każdym etapie pisania pracy dyplomowej- licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, czy doktorskiej. Choć tego typu podziękowania nie są obowiązkowe, jest to dość powszechny zwyczaj, symbolicznie wynagradzający trud profesora włożony w przygotowanie studentów do obrony.

Popularną formą  jest dedykacja z podziękowaniem– napisana kursywą, umieszczona w prawym dolnym rogu na osobnej kartce pracy dyplomowej. Są to zazwyczaj krótkie formułki wyrażające wdzięczność za pomoc merytoryczną, cenne uwagi, poświęcony czas, wsparcie, życzliwość itp. np.:

„Dziękuję mojemu Promotorowi ..… za wszechstronną pomoc, wsparcie merytoryczne i życzliwość”

„Składam serdeczne podziękowania Promotorowi ..… za cenne uwagi i sugestie oraz poświęcony mi czas”

” Serdeczne podziękowania dla Pana(-i) Profesor (-a) za poświęcony mi czas i nieocenioną pomoc w opracowaniu niniejszej pracy”

Tego typu dedykacje nie są jednak zawsze mile widziane w pracy, co uzależnione jest od zwyczajów panujących na danej uczelni.

Alternatywną formą podziękowań dla promotora są eleganckie kartki z ozdobnym napisem (np. z pozłacanej lub posrebrzanej czcionki), a nawet podziękowania w ramce- szklanej, metalowej, drewnianej, z akrylu lub ze skóry.

Do powszechnie praktykowanych zwyczajów należą także symboliczne prezenty od grupy seminaryjnej, nie tylko dla promotora, ale również dla pozostałych członków komisji. Najczęściej wręczane są bukiety kwiatów, choć niektórzy studenci decydują się na dodatkowy podarunek dla promotora. Może to być kosz ze słodyczami, eleganckie pióro, dobry gatunkowo trunek, a nawet album, czy zegarek. Najważniejsze aby zakupiony, szykownie zapakowany prezent, wręczyć po obronie, a nie przed. Ponadto seminarzyści mogą zorganizować poczęstunek (przekąski) dla komisji lub zaprosić na uroczysty obiad do uczelnianej kawiarenki, czy pobliskiej restauracji.

 

PODZIĘKOWANIA DLA RECENZENTA

Wyrazy wdzięczności warto skierować także do recenzenta pracy dyplomowej, poświęcającego czas na zapoznanie się z jej treścią i ocenę merytoryczną całości. W przypadku pracy licencjackiej, inżynierskiej, czy magisterskiej wystarczający będzie bukiet kwiatów oraz krótkie podziękowania złożone osobiście po obronie.

Natomiast podziękowania dla recenzentów pracy doktorskiej czy habilitacyjnej przybierają na ogół inną formę. Stosowna treść oparta na oficjalnych formułach i zwrotach grzecznościowych pojawia się na odrębnej stronie danej publikacji naukowej pod nagłówkiem „Podziękowania”. Ponadto popularne są także eleganckie kartki z wyrazami wdzięczności wysyłane pocztą np.: „Składam serdeczne podziękowania Recenzentowi ….. za podjęty trud opiniowania, cenne uwagi i wnikliwe spostrzeżenia umożliwiające udoskonalenie mojej pracy doktorskiej/ habilitacyjnej” albo „Pragnę podziękować Recenzentom za trud włożony w przygotowanie recenzji mojej pracy. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do …..”