Ładne życzenia podziękowania dla przedszkolanek, nauczycieli i wychowawców

Popularny zwyczaj stanowią podziękowania za dotychczasową pracę dla osób zatrudnionych w placówkach oświatowych. Wyrazy wdzięczności dla przedszkolanek, nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół składają zarówno same dzieci oraz uczniowie, jak i ich rodzice, czy przedstawiciele władz samorządowych. Stosowne podziękowania pojawiają się najczęściej na koniec roku szkolnego oraz z okazji Dnia Nauczyciela, ale także na studniówce oraz z okazji zakończenia pracy zawodowej i przejścia na emeryturę.

 

PODZIĘKOWANIA DLA NAUCZYCIELI

Słowa wdzięczności kierowane do nauczycieli na zakończenie roku lub z okazji Dnia Edukacji Narodowej mogą zawierać podziękowania za życzliwość, doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, wiedzę, zaangażowanie w nauczanie, poświęcenie czasu uczniom, wspomaganie ich rozwoju, doskonalenie talentów, rozwijanie twórczości, serdeczną atmosferę na zajęciach, ofiarną pracę na rzecz dzieci i młodzieży, cierpliwość, wrażliwość na potrzeby wychowanków, trud nauczania, ciekawe prowadzenie zajęć, indywidualne podejście do ucznia i pracę z powołaniem. Warto także wspomnieć o dotychczasowych sukcesach takich jak: poprawa ocen uczniów, ich otwarcie na wiedzę, większe zaangażowanie w szkolne konkursy, rozwój pasji i talentów. Podziękowania dla wychowawców i nauczycieli klas maturalnych powinny zawierać ponadto słowa uznania za przygotowanie do matury.

Natomiast wyrazy wdzięczności dla nauczycieli od dyrektorów placówek oraz władz samorządowych zwracają uwagę na rzetelne wypełnianie obowiązków na danym stanowisku, troskę o dobre imię szkoły, wzorcową postawę, kształtowanie życzliwej atmosfery i efektywną współpracę z gronem pedagogicznym. Tego typu podziękowania wyrażają ponadto nadzieję na dalszą owocną współpracę, zaś w zakończeniu pojawiają się zazwyczaj życzenia realizacji planów zawodowych, dalszego rozwoju osobistego i zawodowego oraz gratulacje odnośnie dotychczasowych sukcesów.

 

PODZIĘKOWANIA OD RADY RODZICÓW I UCZNIÓW- PRZYKŁADY

Od rady rodziców:

Podziękowanie

Dla Pani/ Pana …..

Za podjęty trud edukacji i wsparcie w wychowaniu naszych dzieci.

Wdzięczni rodzice

Od uczniów:

Pragniemy wyrazić gorące podziękowania dla Pani/ Pana …..za przekazaną nam wiedzę, bezinteresowną życzliwość i zaangażowanie w naszą edukację. Dziękujemy za anielską cierpliwość, codzienny uśmiech na twarzy, bezwarunkowe wsparcie i radość z naszych małych sukcesów.

Z wyrazami wdzięczności,

Uczniowie

 

W przypadku podziękowań listownych, słowa wdzięczności warto uzupełnić cytatem lub sentencją odnoszącą się do pracy pedagoga, np.: „Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”  (Mark Twain), „Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze” (Barbara Cage)

 

PODZIĘKOWANIA DLA PRZEDSZKOLANEK

Formę rymowanki mogą przybrać podziękowania od dzieci z przedszkola dla swoich wychowawczyń. Zabawne, kilkuwersowe wiersze i wierszyki są najczęściej recytowane przez maluchy, choć można je także zapisać na eleganckiej kartce i wręczyć osobiście lub wysłać pocztą.