Przykładowe za pomoc finansową lub działalność charytatywną

Za udzieloną pomoc finansową, rzeczową, materialną, podziękować można na wiele sposobów. Jednym z nich są pisemne wyrazy uznania przesłane pocztą- kilka zdań opisujących wdzięczność za okazane wsparcie oraz skrótowo wyjaśniających sposób rozdysponowania przydzielonych środków, czyli jak wykorzystano szlachetną darowiznę. Miłym gestem jest także podziękowanie dla osób bezinteresownie zaangażowanych w dane przedsięwzięcie- dla wolontariuszy, pomysłodawców i sympatyków organizowanej akcji.

 

PODZIĘKOWANIE ZA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ

Symbolicznym wynagrodzeniem prowadzonej działalności charytatywnej są efekty danej inicjatywy społecznej np. pomocy finansowej dla chorego dziecka, sponsoringu upadającego klubu sportowego, wsparcia materialnego szkoły lub przedszkola (np. sfinansowania zakupu wyposażenia Sali lekcyjnej, czy nowych zabawek dla maluchów).

Za okazane wsparcie (za pracę społeczną) warto podziękować w formie listownej- za złożone dary, dofinansowanie przedsięwzięcia, akcję charytatywną, przeprowadzenie zbiórki, osobiste zaangażowanie, bezinteresowną pomoc, poświęcenie czasu i energii na sfinalizowanie projektu.

 

PODZIĘKOWANIA DLA DARCZYŃCÓW

Organizacje non- profit zaangażowane w działalność społeczną mogą realizować cele statutowe niemal wyłącznie dzięki wsparciu finansowemu prywatnych osób oraz dofinansowaniu z instytucji i przedsiębiorstw.

Pisemne podziękowania od stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych dla darczyńców powinny pojawić się po zakończeniu akcji i podsumowaniu wyników. Rezultaty przeprowadzonej zbiórki (pieniędzy, darów, żywności, zabawek, ubrań) warto w skrótowej formie przedstawić zaangażowanym darczyńcom, co utwierdzi ich w przekonaniu, że udzielone przez nich wsparcie pomogło konkretnym osobom- jest to szczególnie istotne w przypadku podziękowań za szlachetną paczkę.

Organizacje pożytku publicznego, pozyskujące środki na działalność m.in. od indywidualnych darczyńców, dziękują ponadto za 1% podatku przydzielany w ramach corocznych rozliczeń. Wyrazy wdzięczności za ten gest mogą być zamieszczane w lokalnej prasie lub przedstawiane w regionalnej audycji radiowej.

 

PRZYKŁADY PODZIĘKOWAŃ

Dla wolontariuszy:

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Wolontariuszom zbiórki na rzecz podopiecznych fundacji ….. Dzięki Państwa bezinteresownemu zaangażowaniu, na twarzach naszych małych pacjentów zagościł świąteczny uśmiech.

Z wyrazami wdzięczności,

Członkowie i Podopieczni fundacji …..

 

Dla darczyńców:

Podziękowanie

Dla Pani/ Pana …..

Członkowie stowarzyszenia ….. wraz z podopiecznymi składają gorące podziękowanie za przekazane dary i osobiste zaangażowanie w powodzenie akcji.

Z wyrazami uznania,

Członkowie i Sympatycy stowarzyszenia …..