Wzory podziękowań za udział w pogrzebie i złożone kondolencje

Śmierć kogoś bliskiego to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu człowieka. Wiele osób, pogrążonych wówczas w rozpaczy, potrzebuje wsparcia ze strony przyjaciół i rodziny- przede wszystkim duchowego, ale często także pomocy w organizacji pogrzebu, czy nawet częściowego sfinansowania pochówku.

Popularnym zwyczajem, wyrażającym wdzięczność za udzieloną pomoc i okazane współczucie, są podziękowania od żałobników. Mogą one być w formie bezpośredniej rozmowy, choć najczęściej przesyłane są za pośrednictwem poczty. Specjalne kartki, z gotowym tekstem lub pustym miejscem na samodzielne napisanie podziękowań, umieszcza się w eleganckich białych kopertach i wysyła pod odpowiednie adresy.

Preferowane są krótkie, kilkuzdaniowe formuły– słowa wdzięczności za udział w pogrzebie, modlitewne wsparcie, zamówione intencje mszalne, złożone wieńce, przesłane kondolencje i wyrazy współczucia. W przypadku braku specjalnego szablonu można wykorzystać zwykła, czystą białą kartkę. Bez względu na rodzaj relacji łączącej nadawcę i adresata należy mieć na uwadze przejrzyste rozmieszczenie tekstu, nagłówek „Podziękowania” oraz podpis nadawcy.

Ponadto miłym gestem jest umieszczenie tego typu podziękowań w miejscowej prasie, czy na lokalnych tablicach informacyjnych– głównie tych usytuowanych w pobliżu kościoła i cmentarza.

 

PRZYKŁADY PODZIĘKOWAŃ

„Prawdziwy przyjaciel jest zawsze, gdy go potrzebujesz”

Pragnę wyrazić najserdeczniejsze podziękowania za wszelką pomoc udzieloną w tych bardzo trudnych dla nas chwilach. Dziękujemy za współczucie, wrażliwość serc i modlitewne wsparcie Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom oraz Wszystkim tym, którzy towarzyszyli Ś.P. [imię zmarłego] w Jego [Jej] ostatniej drodze.

Z wyrazami szacunku,

Rodzina

 

„Kto żyje w sercach tych, którzy pozostają, nie umiera nigdy”

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy okazali wiele serca i życzliwości w bardzo bolesnych dla mnie chwilach, dzieląc mój smutek, pocieszając słowem i dodając otuchy. Dziękuję także za przybycie na uroczystość pogrzebową mojego [Męża, Brata, Ojca…], liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty.

Z wyrazami wdzięczności,

[Żona, Siostra, Córka…]

 

KONDOLENCJE PO ANGIELSKU, NIEMIECKU

W przypadku zagranicznych krewnych, którzy z różnych przyczyn nie mogli przybyć i wziąć udziału w ceremonii pogrzebowej, ale przesłali kondolencje, warto podziękować im listownie w tym samym języku np. po angielsku:

I would like to express my gratitude to your condolences and kind expression of sympathy.

Kondolencje po angielsku:

Please accept my deepest condolences.

I would like to Express my condolences to you and your family.

I’m sorry because of …[imię zmarłego].

Kondolencje po niemiecku:

Ich mőchte Dir meine aufrichtige Antelnahme zum Ableben …[imię zmarłego] aussprechen.

 

PODZIĘKOWANIA DLA KSIĘDZA ZA MSZĘ

Poza ofiarą zwyczajowo składaną przez najbliższą rodzinę zmarłego w danej parafii, mile widziane są także osobiste podziękowania złożone po ceremonii dla księdza za mszę pogrzebową. Mogą to być również kartki z tekstem podziękowań przesłane na adres plebanii.